BATXILLERAT

MIRASAN

EXIGÈNCIA AMB RESULTATS

Entrevistes personals

Concerta la teva entrevista personal i vine a visitar-nos. Ens coneixerem i t’explicarem el nostre projecte educatiu. Podràs veure les instal·lacions i com és el dia a dia de l’escola.

Deixa les teves dades i contactarem amb tú!

El nostre projecte educatiu

Com volem que sigui el nostre alumnat en acabar la seva escolarització?

Portem a terme diferents projectes, que van més enllà dels propis objectius curriculars i que ens permeten treballar i desenvolupar àrees específiques d’una manera més engrescadora i motivadora per l’alumnat assegurant d’aquesta manera un millor aprenentatge dels objectius que es busquen.

Perfil de l’alumnat 

El Projecte Empremta situa l’alumne/a al centre del seu model educatiu. 

A través de projectes i metodologies innovadores aplicades en les 5 empremtes (competencial, emocional, global, social i familiar) es fomenten qualitats com la resiliència, l’empatia emocional, el propòsit i la integritat. 

L’alumnat és encoratjat a comprometre’s, ser obert al món, desenvolupar habilitats emprenedores i cultivar la seva creativitat, un esperit crític, autonomia i habilitats comunicatives. 
Aquest enfocament forma individus ben preparats per afrontar els desafiaments de la vida amb èxit.

Empremta Emocional

Resilient
Empàtic emocional
Amb propòsit

Empremta Social

Compromèst
Integre

Empremta Global

Respectuóst
Obert (al mon)
Emprenedor

Empremta Competencial

Creatiu
Crític
Autònom i Comunicador

Scroll al inicio