Batxillerat

Construint els fonaments de l'èxit futur

Objectius

Els objectius del batxillerat inclouen preparar els estudiants per a l’educació superior i el món laboral, fomentant un pensament crític i analític. Es profunditza en coneixements específics segons la branca escollida, amb habilitats de recerca i anàlisi. També es desenvolupa la maduresa emocional i social, preparant els alumnes per ser ciutadans responsables i adaptatius, així com fomentant la seva autonomia i capacitat de prendre decisions sobre el seu futur.

Què fem a Batxillerat?

Creativitat

Fomentem la creativitat mitjançant treball interdisciplinari, debats estimulants i la promoció de la resolució de problemes. Això potencia la innovació i l'expressió personal.

Educació Emocional

L'educació emocional se centra en fomentar la intel·ligència emocional, vital per a la conducta i el pensament. També aborda la gestió de l'ansietat, facilitant la superació dels reptes per aconseguir les aspiracions personals.

Anglès

Oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat dual gràcies al conveni amb la prestigiosa institució nord-americana Academica Corporation. Així, els alumnes que ho triïn podran obtenir el Diploma Dual, amb el títol oficial de High School, realitzant només 6 crèdits en format on-line.

Aprenentatge aplicat

A les assignatures de modalitat i optatives es treballa de forma pràctica enfocant-nos en habilitats específiques per dotar l’alumnat d’una millor preparació per al seu futur..

Acció tutorial

L'estudiant és el motor de l'aprenentatge; ens centrem en el tracte personalitzat, la comunicació família-escola, una acció tutorial potent i formació que integra de manera innovadora el pensament, l'emoció i l'acció, creant una experiència educativa completa i enriquidora.

Scroll al inicio