ESO

Adquirir les eines per entendre el món en què creixem

Objectius

L’educació a Secundària busca que els joves adquireixin eines per comprendre el món i orientar-se en el futur, desenvolupant coneixements, capacitats, habilitats i actituds per a la realització personal, responsabilitat, pensament crític, autonomia i integració social. Això els prepara per a la ciutadania activa, la vida adulta i l’aprenentatge continu

Què fem a Educació Secundària?

Creativitat

A l'espai DIY, els alumnes desenvolupen habilitats manuals i creatives com imaginar, reproduir, manipular, cosir, i més, fomentant la creativitat i la solució de reptes.

Educació Emocional

L'educació emocional és clau per al benestar i desenvolupament, ja que les emocions influeixen en la conducta i pensaments. Ens ajuda a desenvolupar habilitats per assolir aspiracions i superar reptes.

Anglès

Participem en Projecte Erasmus, Projectes Internacionals i disposem d’auxiliars de conversa nadius per estimular la competència comunicativa i l'interès cultural, fomentant intercanvis internacionals.

Oralitat

Fomentem l'oralitat a través de debats i presentacions a les assignatures de matemàtiques, socials i castellà. Això millora habilitats comunicatives, raonament matemàtic i expressió persuasiva dels estudiants.

Aprenentatge Servei

Mitjançant l'aprenentatge servei, la participació a la Marató de TV3 adquireix significat més enllà de la recaptació de fons, contribuint a l'educació i la solidaritat. Els grups participen en campanyes locals, prenent consciència del compromís social i respecte als altres. Inclouen projectes com el descobriment de la memòria històrica de la ciutat de Lleida.

Atenció individualitzada

A Mirasán s’atén i es tracta individualment cada alumne i cada família perquè l’educació és molt més que transmetre coneixements. L’atenció personalitzada a les necessitats de cada alumne i l’acompanyament a cada família es concreten, amb el tutor o tutora juntament amb l’equip psicopedagògic si cal, en una trobada que amb caràcter trimestral podem tenir per fixar uns objectius de millora i seguir-ne l’evolució. Això permet conèixer bé als alumnes, seguir de prop el seu rendiment i orientar-lo en les decisions.

Scroll al inicio