Primària

Adquisició de les competències bàsiques

Objectius

Les finalitats d’aquesta etapa educativa són proporcionar un marc d’aprenentatge per iniciar l’adquisició de competències bàsiques i eines per a nous aprenentatges. Això inclou fomentar el desenvolupament personal dels infants i les bases d’una formació centrada en l’autonomia, responsabilitat, solidaritat, llibertat, participació i compromís.

També es busca que els infants coneguin elements bàsics de la llengua, l’entorn, la història i les tradicions, per a una integració arrelada en la societat i una capacitat de continuar aprenent al llarg de la vida.

Què fem a Educació Primària?

Robòtica

Aprenentatge cooperatiu, treball individual, ABP i treball per propostes són algunes de les estratègies metodològiques emprades a l’aula. Com a novetat s’incorpora l’activitat de robòtica a través de LEGO Education-Coding express.

Educació Emocional

Fomentem competències emocionals com la consciència i regulació emocional, autogestió, i intel·ligència interpersonal, així com habilitats per al benestar. Educar en valors prepara als alumnes per viure de forma responsable i feliç, contribuint al benestar col·lectiu.

Innovamat

Programa didàctic-pedagògic basat en Intel·ligències múltiples per treballar matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada als alumnes, ajustant ritmes i continguts.

Lectura

Fomentem la lectura creativa per anar més enllà de la simple comprensió del text mitjançant tallers on els estudiants exploren noves dimensions de les històries, dramatitzant passatges clau i creant finals alternatius. Aquest enfocament creatiu no només millora les habilitats lectores, sinó que també cultiva la imaginació i fomenta una passió duradora per la lectura.

Anglès

Participem en Projecte Erasmus, Projectes Internacionals i disposem d’auxiliars de conversa nadius per estimular la competència comunicativa i l'interès cultural, fomentant intercanvis internacionals.

Espais d’aprenentatge

Aquesta iniciativa innovadora pretén transformar les aules tradicionals en entorns dinàmics i estimulants que promouen l'aprenentatge actiu, la creativitat i la col·laboració entre els estudiants. Un dels aspectes més destacats d'aquests nous espais és la importància que es dóna a la col·laboració entre estudiants. Amb zones específiques per a treballar en equip i projectes conjunts, els estudiants aprenen a comunicar-se, compartir idees i resoldre problemes de manera conjunta.

Petits projectes

Realitzem projectes intercicle que globalitzen l'aprenentatge, fent-lo significatiu i contextual per als infants. Això promou la seva autonomia i independència, afavoreix l'aprenentatge competencial i, sobretot, potencia el treball cooperatiu.

Aprenentatge Servei

L'escola establert una estreta col·laboració amb diverses organitzacions no governamentals (ONG) amb l'objectiu de sensibilitzar els alumnes sobre la importància de la solidaritat cap al tercer Món. A través d'aquestes col·laboracions, els estudiants tenen l'oportunitat d'aprendre sobre les realitats dels països menys desenvolupats, desenvolupant una consciència social i contribuint al seu compromís amb la construcció d'un món més just i igualitari.

Scroll al inicio