Model Pedagògic

Projecte Educatiu

Com volem que sigui el nostre alumnat en acabar la seva escolarització?

Portem a terme diferents projectes, que van més enllà dels propis objectius curriculars i que ens permeten treballar i desenvolupar àrees específiques d’una manera més engrescadora i motivadora per l’alumnat assegurant d’aquesta manera un millor aprenentatge dels objectius que es busquen.

Perfil de l’alumnat 

El Projecte Empremta situa l’alumne/a al centre del seu model educatiu. 

A través de projectes i metodologies innovadores aplicades en les 5 empremtes (competencial, emocional, global, social i familiar) es fomenten qualitats com la resiliència, l’empatia emocional, el propòsit i la integritat. 

L’alumnat és encoratjat a comprometre’s, ser obert al món, desenvolupar habilitats emprenedores i cultivar la seva creativitat, un esperit crític, autonomia i habilitats comunicatives. 
Aquest enfocament forma individus ben preparats per afrontar els desafiaments de la vida amb èxit.

Creixement Integral

El model pedagògic Empremta de l’Escola Mirasan busca l’educació integral de la persona des del nostre compromís amb la seva formació i en estreta col·laboració amb les famílies. Persones segures emocionalment, competents, amb goig per aprendre i compromeses.

El nostre model pedagògic proposa una sèrie de línies estratègiques definides a partir de les aportacions de la psicologia de l’aprenentatge, de la neurociència i de la pròpia experiència i bagatge dels equips directius i docents dels centres que han participat en el seu desenvolupament.

Les 5 Empremtes

Aquest projecte promou una educació integral  a través de cinc 'Empremtes' centrades en àmbits com ara l'aspecte global, competencial, emocional, familiar i social.

Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Empremtes - 1

Empremta Competencial

L’alumne ha de desenvolupar el goig per aprendre de forma autònoma, fent servir totes les seves intel·ligències.

Goig d’aprendre · Actitud curiosa · Ple desenvolupament · Excel·lència educativa · Autonomia · Personalització de l’aprenentartge
Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Empremtes - 2

Empremta Emocional

Vol ajudar als alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries per assolir les seves aspiracions i superar els seus reptes.

Cultura de l’esforç · Clima emocional favorable · Actitud critica · Capacitat de superacó · Responsabilitat · Iniciativa de l’aprenentartge
Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Empremtes - 3

Empremta Global

La finalitat és que els alumnes es capacitin per entendre i actuar dins d’un món global, comunicant-se i relacionant-se positivament amb totes les cultures.

Saber dialogar · Capacitat investigadora · Sensibilitat artística · Interès per la cultura · Plurilingüisme
Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Empremtes - 4

Empremta Familiar

Impliquem a les famílies a la vida de l’escola, possibilitant aquesta aliança en accions concretes on pares i mares comparteixen els seus talents amb l’escola.

Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Empremtes - 5

Empremta Social

Volem que els nostres alumnes destaquin pel seu compromís amb la societat duent aterme accions concretes que ajudin a la seva millora.

Compromís ams la societatr · Voluntat de transformar la societat · Respecte per la diversitat

Les escoles del Projecte Empremta

Les escoles del Projecte Empremta comparteixen un projecte educatiu comú, però tenen la flexibilitat d’adaptar-lo a les seves necessitats i característiques úniques, triant les metodologies i ofertes educatives que millor s’ajustin al seu projecte educatiu, preservant la identitat de cada escola.

Acció Educativa

Treballem les intel·ligències múltiples

Les teories sobre la intel·ligència humana desenvolupades les darreres dècades ens diuen que tots els i les  alumnes tenen capacitats diverses, algunes en major grau que d’altres. Volem, així doncs, localitzar quines són les de cada alumne/a de Mirasanper ajudar a desenvolupar-les màximament.

Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 1
Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 6

En anglès

Les teories sobre la intel·ligència humana desenvolupades les darreres dècades ens diuen que tots els i les  alumnes tenen capacitats diverses, algunes en major grau que d’altres. Volem, així doncs, localitzar quines són les de cada alumne/a de Mirasanper ajudar a desenvolupar-les màximament.

Emocionalment madurs/res

Ajudar a desenvolupar correctament les emocions dels alumnes serà una pràctica creixent molt necessària per a tota la comunitat MIRASAN. Creiem que ajudarà a entendre’ns i a reduir conflictes, i que ens permetrà resoldre’ls millor, sigui quin sigui el curs on es produeixin.

Diàleg, respecte, empatia, implicació i escolta activa són elements que fomentarem a l’escola i que aspirem a exportar a tota la comunitat que ens envolta.

Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 1 (2)
Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 4

Treballant cooperativament

Volem generar un projecte on el Treball cooperatiu sigui una bona pràctica molt freqüent. Que cada alumne/a s’acostumi a treballar en equip amb diferents persones, amb diferents rols, aportant la seva capacitat de treball i d’aprenentatge. Aquest és un de les principals reptes de futur per a l’escola.

Creatius

Que en tot allò que fem a l’escola hi pugui haver un element de creativitat és essencial per als alumnes de Mirasan. Per què? Perquè la creativitat ens fa únics, i ens permet fugir del mecanicisme de l’aprenentatge rutinari. En qualsevol dels àmbits de coneixement podem fomentar la creativitat, més enllà de l’àmbit artístic (musical, plàstic o literari).

Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 5
Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 1

Persones que comuniquen

Persones que projecten amb facilitat allò que aprenen, que són capaces d’exposar en públic oralment i per escrit sense dificultat. Per a qualsevol alumne/a  de Mirasan  li serà fàcil crear un projecte audiovisual on els propis alumnes s’expressin de maneres ben diverses i on transmetin el coneixement de manera creativa i enriquidora.

La natació : element clau en l’educació integral dels nostres alumnes

Les sessions de natació no només promouen les habilitats aquàtiques i la resistència física, sinó que també juguen un paper crucial en el desenvolupament emocional dels nostres alumnes. A través del superar reptes a l’aigua, els estudiants experimenten un augment de la confiança i de l’autoestima, sentint-se capacitats i èxits amb cada braçada.

Escola Mirasan Concerta LLeida - Projecte Educatiu Empremta - Accio Educativa - 7
Scroll al inicio