Infantil

Estimulació de les intel·ligències, la capacitat d'observació i l'atenció​

Objectius

L’objectiu principal a Educació Infantil és fomentar la comprensió del món en els infants a través de l’experimentació i la deducció, desenvolupant la seva creativitat i estimulem les intel·ligències múltiples.

Tenim en compte un enfocament globalitzador i personalitzat, on l’infant serà el protagonista del seu propi aprenentatge, d’aquesta manera aconseguim que se sentin curiosos i motivats per descobrir i aprendre.

La col·laboració amb els pares és essencial per fer realitat aquest projecte educatiu.

Què fem a Educació Infantil?

Espais d’aprenentatge

Dinamitzem els espais per tal d’afavorir l’intercanvi comunicatiu i la resolució cooperativa de les tasques. Amb aquesta intenció, s’organitzen agrupaments flexibles en diversos espais oferint un ampli ventall d’activitats de suport i ampliació a les matèries potenciant així la creativitat, l’experimentació i la lògica entre d’altres.

Com treballem?

Apostem per metodologies actives i globals en les quals l'infant és el protagonista, i on l'aprenentatge obté un valor significatiu. Prioritzem aquells aprenentatges que afavoreixen l’autoconeixement, l’autonomia,la descoberta de l’entorn i la comunicació amb els altres. I concebem l’avaluació com un procés de creixement i de millora en el qual els infants van prenent consciència dels aprenentatges que van adquirint.

Lectura

Potenciem el gust per la lectura des d'I3 mitjançant un programa de lectoescriptura creativa que busca promoure el desenvolupament neurològic dels nens de 3 a 6 anys. Aquest programa engloba l'expressió oral, la lectura i l'escriptura, i, al seu torn, potència les habilitats d'escolta.

Innovamat

Ajudem els infants a ser matemàticament competents, a prioritzar la comprensió per sobre de la memorització, on cada alumne participa en el descobriment, explorant idees i fent les seves pròpies conjectures. Així, aconseguim que desenvolupin les habilitats que els permetran encarar els reptes que els porti el futur.

Goig per aprendre

Fomentem el gust per la música a tots els nivells. Emprem recursos i estratègies que ajuden l'alumnat a aprofundir en el seu propi coneixement i saber relacionar-se mitjançant la Cultura del Pensament .

Anglès

Fem ús de la llengua anglesa dins de tots els eixos. Els nens i nenes aprenen l’anglès de forma vivencial i lúdica. Es crea un entorn propici per aprendre l’anglès i interioritzar-lo de forma natural.

Aula oberta

Aquest servei té com a objectiu afavorir la relació família-escola dins l’empremta familiar. Vetllem per una participació activa de les famílies dins l'entorn escolar .

Robòtica

A educació infantil treballem la robòtica mitjançant el Coding Express. Aquest nou recurs de LEGO Education permet als alumnes a partir 2 anys aprendre habilitats bàsiques de programació. Aprofita un clàssic que tots els alumnes coneixen, el tren, i el converteix en una eina didàctica per al món digital. Es tracta d'una solució molt versàtil per a l'aprenentatge que presenta als alumnes temes de programació primerenca com seqüències, bucles i programació condicional.

Scroll al inicio