Consciència fonològica

La clau per a un aprenentatge efectiu de la lectoescriptura a l’escola Mirasan

La consciència fonològica és la capacitat de reconèixer i manipular els sons del llenguatge oral i per tant, és fonamental en el desenvolupament de les habilitats de lectoescriptura dels estudiants. Recentment, s’ha detectat un descens en el nivell de competència lectora i de l’escriptura, la qual cosa pot afectar negativament l’aprenentatge dels alumnes. Per tant, treballar la consciència fonològica a les escoles, esdevé més important que mai.

La importància de la consciència fonològica radica en diversos factors. En primer lloc, és un predictor crucial de l’èxit en l’aprenentatge de la lectura. Els estudiants que presenten una bona consciència fonològica tenen més facilitat per identificar i manipular els sons que conformen les paraules, la qual cosa els ajuda a “decodificar” el text de manera més eficient. A més a més, treballar aquest aspecte pot millorar la comprensió lectora i fomentar la fluïdesa verbal, afavorint una comunicació més efectiva.

No obstant això, la tendència actual sembla indicar una manca d’atenció en el desenvolupament de la consciència fonològica a les escoles, la qual cosa pot tenir repercussions negatives en l’aprenentatge dels alumnes. A l’Escola Mirasan, som conscients d’aquesta situació i, amb l’ajuda del gabinet psicopedagògic i la logopeda adjunta del centre, l’equip d’educació infantil i de cicle inicial, s’està dedicant a reforçar i millorar la consciència fonològica dels nostres alumnes. Aquesta col·laboració interdisciplinària té com a objectiu proporcionar una base fonamentada en la comprensió dels sons del llenguatge, que faciliti la consciència fonològica.

A l’Escola Mirasan afrontem aquest repte mitjançant activitats lúdiques, jocs, cançons i altres estratègies pedagògiques. Aquest enfocament no només beneficia els estudiants amb dificultats en el llenguatge, sinó que també enriqueix les habilitats lingüístiques de tots els alumnes, proporcionant-los les eines necessàries per a un aprenentatge eficaç de la lectoescriptura.

Gràcies a aquesta estratègia innovadora, a l’Escola Mirasan veiem com aquest enfocament  està donant els seus fruits, millorant visiblement les habilitats de lectoescriptura dels nostres alumnes. 

És un èxit que ens motiva a continuar!

 

Scroll al inicio