La importància de poder triar i formar el professorat

Dins del panorama educatiu, la formació del professorat emergeix com un element crucial per assegurar un desenvolupament integral dels alumnes. Les escoles concertades, amb la facultat de seleccionar el seu propi equip docent, tenen l’avantatge de poder oferir una formació més específica i personalitzada. Aquesta llibertat de selecció, permet als centres educatius concertats reunir un personal docent altament qualificat i compromès, contribuint a una millora dels valors de l’escola i del nostre projecte.

Amb un personal docent més estable, les escoles concertades tenen l’oportunitat de crear vincles més forts amb les famílies i els alumnes. Segons Howard Gardner, psicòleg i creador de la teoria de les intel·ligències múltiples “La continuïtat del professorat en una escola és com la saviesa que creix amb els anys, construint ponts entre coneixements i experiències per als alumnes.” Per tant, la continuïtat del personal afavoreix un entorn educatiu més consistent i coherent en la nostra escola. Aquesta estabilitat permet als professors entendre millor les necessitats dels alumnes i adaptar les seves estratègies d’ensenyament en conseqüència. A més, els vincles establerts entre els docents, les famílies i els alumnes afavoreixen un ambient de confiança i col·laboració, essencials per al creixement acadèmic i personal dels nostres estudiants.

A més de la formació inicial, la possibilitat de proporcionar formació continuada als professors a les escoles concertades és un altre avantatge. Això garanteix que el nostre equip docent es mantingui actualitzat sobre les novetats pedagògiques i les tecnologies emergents. La formació contínua contribueix al desenvolupament professional dels professors, millorant així la qualitat de l’ensenyament que s’imparteix als alumnes. 

Així doncs, la llibertat per seleccionar i formar el personal docent en les escoles concertades com l’escola Mirasan és fonamental per proporcionar una educació de qualitat i establir vincles i relacions duradores amb alumnes i famílies de la nostra comunitat educativa. 

Scroll al inicio